Verdt å vite om finansiering av lastebil med forbrukslån

Stadig flere velger å finansiere lastebilkjøpet ved hjelp av et forbrukslån. Her har vi listet opp en komplett guide med alt du burde vite om finansiering av lastebil. Det inkluderer også en kort innføring i lastebilforsikring og hvordan det påvirker forbrukslånets kostnader.

Hvorfor velge et sikret lån?

Et lån med sikkerhet er det vanligste alternativet blant de som finansierer lastebilen med lånte penger. Differansen i rentenivået er i den viktigste årsaken. Sett fra bankens ståsted handler alt om risikoen for mislighold. Med panterett i selve kjøretøyet er det derfor mindre sjanse for at pengene går tapt.

På lik linje med alle søknader om kreditt vil banken gjennomføre en individuell vurdering før renten fastsettes. Basert på lånesøkers inntekt, gjeld og betalingshistorikk vil banken bestemme et endelig rentenivå.

For at det sikrede lånet skal innvilges vil banken kreve panterett i kjøretøyet, innskutt egenkapital og forsikring av kjøretøyet.

Her er det viktig å merke seg kravet til egenkapital og den byrden det utgjør. Akkurat hvor mye EK som kreves varierer mellom långiverne, men det er snakk om store beløp. Nettopp dét er en av grunnene til at det kan være lurt å ta opp et lån uten sikkerhet.

Lastebilkjøp med forbrukslån

Å kjøpe lastebil med forbrukslån kan være aktuelt i utvalgte tilfeller. Særlig når man kjøper eldre lastebiler og mangler nok egenkapital til å få innvilget et sikret lån. Eldre modeller har også lavere verdi og man trenger derfor ofte ikke kaskoforsikring.

Kravet til forsikring kan riktignok variere på lik linje med kjøp av båt, bil og MC. Noen långivere vil kreve at lastebilen forsikres med vanlig kasko dersom lånet er sikret. Det er et krav som kan medføre ekstrautgifter på tusenvis av kroner hvert år. Denne problemstillingen diskuteres i nærmere detalj nedenfor.

Mangel på krav til egenkapital

Kjøper du lastebilen med et sikret lån vil ikke banken kreve at du stiller egenkapital. Det står i skarp kontrast til et sikret lån hvor bankene kan kreve alt fra 5 til 40 prosent egenkapital.

Som resultat av mangelen på krav til EK er det mye enklere å finansiere lastebilkjøpet med et forbrukslån. Her får du tilgang til 100 prosent av kjøpesummen uten krav til oppsparte midler. Siste punkt forutsetter at kjøpesummen faller innenfor maksgrensen for det du kan ta opp i forbrukslån.

Konfiskering av lastebilen

Finansierer du lastebilen med et sikret lån har långiver også rett til å konfiskere lastebilen ved brudd på avtalen. I prinsippet er det banken som “eier” lastebilen når du velger denne løsningen fordi den tar pant i kjøretøyet.

Verdt å merke seg er det at forbrukslån ikke fritar låntaker fra det samme ansvaret. Forskjellen er derimot at banken stiller seg i kø sammen med andre kreditorer.

Ved finansiering av lastebil med et usikret lån vil långiver også stille seg bak andre kreditorer med “sikret” gjeld. Et vanlig eksempel er de som sitter med boliglån hvor banken som finansierte boligkjøpet vil motta betaling ved tvangssalg først.

Forskjellige krav til forsikring

Velger du å finansiere lastebilen med et forbrukslån er det heller ingen krav som stilles til forsikring, utover ansvarsforsikring. Sistnevnte er et minstekrav for å kunne kjøre på norske veier.

Med et sikret lån vil banken kreve en forsikring som dekker mer enn kun ansvarsdelen. Det er vanlig at du også stifter kaskoforsikring. Den beskytter mot forhold som brann, vannskader og lignende.

Det skyldes at bankens lån er sikret med bakgrunn i lastebilens salgsverdi. Skulle den skades er også deler av verdigrunnlaget visket bort med mindre du er forsikret.

Velger du derimot et forbrukslån er det ingen krav som stilles fra bankens side. Så lenge du har ansvarsforsikring risikerer du kun å tape lastebilens salgsverdi. Blir den skadet av andre bilister er det også disse som har ansvaret for å betale ved hjelp av sin egen ansvarsforsikring.

Steder du kan søke om forbrukslån

Dinfinans.net

Ikano

Forbrukslånlavrente.com

Sbm.no

Forbrukslånonline.com